Simon Kamsma

Generatie 4 Generatie 5 Generatie 6 Generatie 7
Simon Kamsma
*Leeuwarden 10-04-1900
Petrus Kamsma
*Oosterwierum 06-03-1862
Jacobus Douwes Kamsma
*Dronrijp (of Beetgum) 03-11-1817
Douwe Ypes Kamsma
*Dronrijp 02-09-1783
Maria Pieters Pettinga
*Harlingen 17-02-1780
Albertje Symons Appelhof
*Wirdum 19-01-1816
Simon Martens Appelhof
*Wirdum 30-05-1781
Dieuwke Andries Koopmans
*Oosterwierum, ca 1784
Fokeltje Sijbesma
*Goutum 14-12-1864
Feike Sybrens Sybesma
*Leeuwarden 28-10-1831
Sybren Heerts Sybesma
*Goutum, ca 1790
Fokeltje (Vogeltje) Alderts Hogema
*Leeuwarden 07-02-1801
Baukje Thomas Stornebrink
*Wytgaard 04-03-1839
Thomas Sybrens Stornebrink
*Wytgaard 23-11-1812
Sjoukje Gerbens van der Weide
*Tectrum (bij Goutum) 19-02-1819

Oudste Kamsma: Sybe Jans, geboren geschat 1700
Oudste Sijbesma: Heert Sybrens, geboren geschat 1765

Deze kwartierstaat loopt door tot ca 1525 ! Zie verder: Fokeltje (Vogeltje) Alderts Hogema

← terug naar stamboom